مراحل روش مطالعه PQRST : بخوانید، یادبگیرید اما فراموش نکنید!

بدون دیدگاه

اگرچه یادگیری اهمیت بسیار زیادی داره اما فراموشی بزرگترین چالش و نگرانی ما بعد از به خاطر سپردن و یادگیری مطالب است، از روش ها و توصیه های غیرعلمی که بگذریم به بهترین روش مطالعه به منظور به خاطر سپردن مطالب میرسیک که در کتاب هیلگارد به صورت کامل توضیحداده شده است. با تستیک همراه باشید تا مراحل این تکنیک موثر رو باهم مرور کنیم.

مرحله P پیش خوانی

مرحله P یا مرور اجمالی

در اولین گام مطالعه، مروری اجمالی بر کل مطالبه مورد مطالعه کنید تا از موضوع های اصلی آن تصوری پیدا کنید. میتوان با خواندن رئوس مطالب و سپس گفتارهای اصلی و تصاویر و عکس های آن انجام داد. در این قسمت خلاصه هر مطلب را در پایان هر فصل بخوانید و در هر مورد هر یک از نکات تأمل کرد .

 

مرحله Q پرسش

مرحله Q یا پرسش

عناوین اصلی مطلب را به یک یا چند پرسش تبدیل کنید باید از خود بپرسید: مطالب عمده ای که مولف میخواهد در این گفتار بیان کند چیست؟ در ابتدای فصل ها و بخش های کتابهای درسی تعدادی سوال کلی مطرح شده است، این سوالات رو مرور کنید تا نسبت به مطالبی که قراره یادبگیرید یه دید کلی به دست بیارید.

 

مرحله R

مرحله R یا خواندن

در این مرحله گفتار مورد نظر را با دقت بخوانید و سعی کنید جواب پرسش هایی که در مرحله Q مطرح کرده بودید پیدا کنید. بنابراین باید در مورد چیزی که مطالعه می کنید تأمل کنید و آن را به مطالب دیگری که میدانید ارتباط دهید. و واژه ها و عبارات کلیدی را در متن علامت بزنید.

 

مرحله S

مرحله S یا تلقین و تکرار

پس از به پایان رساندن مطالعه مطالب سعی کنید تا نکات عمده آن را به یاد آورید و اطلاعاتی را که در آن مطرح شده است از حفظ بیان کنید درس پس دادن به خود ،روش بسیار مؤثری برای تثبیت مطالب در حافظه است. مطلب را به زبان خودتان بیان کنید و اطلاعات مطرح شده را از حفظ بگویید. در نبود افراد بهتر است با صدای بلند این کار را انجام دهید. اما اگر افراد دیگری حضور دارند میتوان این کار را با افراد دیگری انجام دهید. مطلب  را با متن مقایسه کنید تا مطمئن شوید که آنها را درست و کامل به زبان آورده اید و یا چه چیزهایی را به خاطر نسپرده اید.

 

مرحله T آزمون

مرحله T یا آزمون

پس از پایان مطالعه ی یک فصل باید از خودتان امتحان بگیرید و کل مطالب فصل را مرور کنید. بنابراین یادداشتهای خود را دوره کنید و ببینید که آیا نکات اصلی را به یاد می آورید یا نه؟ زمان برای اولین مرور هر فصل، بلافاصله پس از خواندن آن است .

دقت کنید که مطالعه یک پروسه و فرآیند است مطالعه به این معنی نیست که بدون هیچ مقدمه ای کتاب و جزوه را بازکنیم و قسمتی رو بخونیم، بنابراین مراحل این تکنیک رو تماما اجرا کنید و هیچ کدوم از مراحل رو حذف نکنید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.