معرفی رشته علوم اقتصادی و نمونه کارنامه پذیرفته شدگان

بدون دیدگاه

در مقاله (معرفی رشته علوم اقتصادی و نمونه کارنامه پذیرفته شدگان)ابتدا به معرفی رشته علوم اقتصادی خواهیم پرداخت،سپس گرایش های رشته علوم اقتصادی(اقتصاد نظري – اقتصاد بازرگاني – اقتصاد – پول و بانکداری و…) را بررسی خواهیم کرد و در نهایت با بررسی نمونه کارنامه ها به نحوه قبولی در این رشته پی خواهیم برد!!

1-تعريف :

 آيا خيابانی را مي شناسيد كه در آن نانوايی ،خواروبار فروشی، ميوه فروشی يا آرايشگاه نباشد؟ بی شك در هر خيابانی مراكز خدماتی ياد شده و ده ها واحد خدماتی ديگر به چشم مي خورد. اما چرا در حالی كه هيچ سازمانی يا نهادی مسئول ايجاد اين مراكز در خيابان هاي مختلف نيست ما در هر خيابانی به واحدهای فوق دسترسي داريم؟ راستی چرا بسياری از واحدهای خدماتی 50 سال پيش مثل لحاف دوزی، چيني بند زنی و حلبي سازی از بين رفته اند و در مقابل مغازه هاي تزئينات ساختمانی و فروشگاه هاي لوازم صوتی و تصويری ايجاد شده است؟ علم اقتصاد به سوال‌های فوق پاسخ می دهد و اين كه در يك جامعه چه عواملی باعث تخصيص منابع می شود . به عبارت ديگر علم اقتصاد، علم تخصيص بهينه منابع است. منابعي كه كم يا محدود هستند . اين علم در مراكز آموزش عالی تحت عنوان رشته علوم اقتصادی ارائه مي شود.

2-ضرايب دروس:

ادبيات 4 عربي 2 ديني 3 زبان 2 رياضي 4 فيزيك 3 شيمي 2 زيست 2 زمين 1

3-امكان ادامه تحصيل تا مقطع : 

علاقه مندان به این رشته میتوانند تا مقطع دکتری ادامه تحصیل دهند.

4- گرايشات اين رشته : 

رشته اقتصاد در مقطع كارشناسي دارای پنج گرايش اقتصاد نظری، بازرگانی ، اقتصاد ، كشاورزی، پول و بانكداری است.

گرايش اقتصاد نظري:

 هسته اصلي تئوري های اقتصادي مثل اقتصاد رياضی و اقتصاد سنجی در گرايش اقتصاد نظری مطالعه مي شود؛ يعني اين گرايش بيشتر جنبه انتزاعی و تئوری دارد و تأكيد آن بر روي تئوريهای رياضی است و دانشجوی اقتصاد نظری كمتر پديده هايی از قبيل تجارت را مطالعه مي كند .

گرايش اقتصاد بازرگاني : 

اقتصاد بازرگاني يكي از گرايش هاي كاربردي اقتصاد است كه در آن دانشجو با جنبه هاي توصيفي و تحليلي مديريت توليد، مديريت بازاريابي و كاربردهاي آن، قوانين و مقررات ماليات در ايران، انواع حسابرسي و اصول حسابداري آشنا ميشود.همچنين با استفاده از يك سري مدلهاي تصميمگيري و متدهاي كمي و تعيين خط مشي مطلوب را در مسائلي كه يك مدير با آن مواجه مي شود، فرا مي گيرد.

گرايش اقتصاد: 

در گرايش اقتصاد دانشجويان طي چند واحد با ساختار بازار صنعت، بازرگاني بين المللي، منافع و مضرات انحصار ، سياست رقابت ، منافع مصرف كننده ، هزينه ها و حقوق و مقررات كاري كه تنظيم كننده روابط بين كارگران و كارفرمايان است ، آشنا مي شوند .

گرايش پول و بانكداري: 

دانشجويان اين گرايش با نحوه عملكرد بانك هاي داخلي و خارجي، اسناد اعتباري ارزي، سياست هاي پولي و مالي به عنوان مهم ترين سياست هاي تثبيت اقتصادي و چگونگي تجزيه و تحليل صورت حساب هاي مالي آشنا مي شوند .

گرايش اقتصاد كشاورزي: 

دانشجويان اين گرايش ، اقتصادي را كه به محصولات كشاورزي و زمين و زراعت باز مي گردد، مطالعه مي كنند . زيرا بازار محصولات كشاورزي به دليل اين كه در بسياري از موارد ، پيوستگي توليد را ندارد همچنين متغيرهايي مثل آب و هوا و خاك در آن اثر عمده اي مي گذارد، به مطالعه تخصصي و ويژه اي نيازمند است ؛ يعني كارشناس اقتصادي اين بخش بايد علاوه بر آشنايي با اصول و مباني علم اقتصاد، با مسائل كشاورزي از قبيل توليد كشاورزي و بازارهاي محصولات كشاورزي آشنايي داشته باشد.

5-دروس اصلي و تخصصي در دانشگاه :

دروس تخصصي اقتصاد نظري:

 اقتصاد كشاورزي، اقتصاد مديريت ، اقتصاد سنجي، تاريخ عقايد اقتصادي،
برنامه ريزي اقتصادي، اقتصاد منافع .

دروس تخصصي اقتصاد بازرگاني : 

اقتصاد مديريت ، روش هاي مقداري در بازرگاني، مديريت توليد، ارزيابي طرح هاي اقتصادي، حسابداري شركت ها ، حسابداري، اصول بازاريابي، اصول بيمه و مديريت مالي

دروس تخصصي اقتصاد صنعتي:

 اقتصاد، حسابداري شركت ها ، حسابداري، اقتصاد منابع ، مديريت توليد و ارزيابي طرح هاي اقتصادي، اقتصاد سنجي ، حقوق كار و روابط، پژوهش عملياتي

دروس تخصصي اقتصاد پول و بانكداري :

 عمليات بانكي داخلي، عمليات بانكي خارجي، سياست هاي پولي و مالي، بانكداري اسلامي، روش هاي مقداري در بازرگاني، سازمان هاي پولي و مالي بين المللي و حسابداري شركت ها ، تجزيه و تحليل صورت هاي مالي، ارزيابي طرح هاي اقتصادي، تأمين منابع مالي و بورس اوراق بهادار، مديريت مالي

دروس تخصصي اقتصاد كشاورزي : 

اقتصاد كشاورزي، توسعه و سياست كشاورزي، اقتصاد منابع ، اقتصاد سنجي، ارزيابي طرح هاي اقتصادي، بازاريابي محصولات كشاورزي، مديريت مزرعه ، جامعه شناسي روستايي، پژوهش عملياتي

6- نام برخي از دانشگاه ها كه اين رشته را دارند :

تهران – بهشتي – اقتصاد – اصفهان – مازندران – يزد – تبريز- اروميه – بجنورد- غير انتفاعي قزوين- غير انتفاعي قم

7-وضعيت شغلي و درآمدي:

دانشجويان دوره كارشناسي اقتصاد بيشتر اطلاعات اوليه و پايه را مطالعه مي كنند در نتجه نبايد انتظار داشت كه پس از فارغ التحصيلي به طور تخصصي و كاربردي فعاليت نمايند مگر دانشجوياني كه خودشان مطالعه و فعاليت بيشتري داشته و تئوري هايي را كه مطالعه مي كنند به كار نيز مي گيرند. يعني مي توانند مدلهاي اقتصادي نوشته ، تجزيه و تحليل كرده و پيشنهادهاي تازه اي براي رفع مشكلات اقتصادي موسسه و سازمان هاي مختلف ارائه دهند . البته اين به آن معنا نيست كه در حال حاضر فارغ التحصيلان اين رشته بازار كار ندارند بلكه مي تواننددر بخش هاي مختلف وزارت اقتصاد مثل بخش ماليات، وزارت صنايع ، سازمان برنامه و بودجه ، بانك مركزي و مراكز آمار فعاليت كنند و مهمتر از همه اين كه حتي اگر فارغ التحصيلان اقتصاد در رشته تخصصي خود فعاليت نكنند به دليل داشتن ذهني باز و تحليل گر و آشنايي صحيح با مسائل و مباحث اقتصادي نگاه كارشناسانه اي نسبت به جامعه و پيرامون خود دارند و مي توانند در هر شغلي موفق و كارآمد باشند.

خب دوستان نوبت به آخرین قسمت مقاله (معرفی رشته علوم اقتصادی و نمونه کارنامه پذیرفته شدگان) رسیده و میخوایم چند نمونه از کارنامه های پذیرفته شدگان در این رشته را بررسی کنیم:

سهمیه ایثارگر آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد
معدل موثر 15.54 18.41 20 16.15 17.93 13.05 18.42 15.06
زبان عمومی و تخصصی / انگلیسی / 13.33 سفید 35.56 سفید 3.33 35.56 سفید سفید
اقتصاد خرد 29.33 46.67 44 26.67 25.33 13.33 21.33 4
اقتصاد کلان 5.33 32 21.33 20 10.67 13.33 1.33 4
ریاضی سفید 34.72 0 12.5 0 8.33 12.5 4.17
آمار سفید 23.33 سفید 15 سفید 3.33 -3.32 سفید
مجموعه دروس تخصصی 17.33 14.67 21.33 18.67 20 14.67 1.33 10.67
رتبه در زیرگروه 1 20 178 246 484 656 1099 1179 2216
محل قبولی علوم اقتصادی * توسعه اقتصادی و برنامه ریزی / دانشگاه شهیدچمران -اهواز / نوبت دوم علوم اقتصادی * اقتصادنظری / دانشگاه تهران / نوبت دوم علوم اقتصادی * اقتصاد محیط زیست / دانشگاه علامه طباطبایی -تهران / روزانه علوم اقتصادی * اقتصاد اسلامی / دانشگاه خوارزمی -تهران / روزانه علوم اقتصادی * اقتصاد و تجارت الكترونیك / دانشگاه اصفهان / روزانه علوم اقتصادی * توسعه اقتصادی و برنامه ریزی / دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم علوم اقتصادی * توسعه اقتصادی و برنامه ریزی / دانشگاه بوعلی سینا – همدان / نوبت دوم علوم اقتصادی * اقتصاد انرژی / دانشگاه علامه طباطبایی -تهران / پردیس خودگردان

مقاله (معرفی رشته علوم اقتصادی و نمونه کارنامه پذیرفته شدگان) هم به پایان رسید و در آخر به دانش آموزان رشته انسانی توصیه میکنم که به بررسی دقیق دیگر رشته های دانشگاهی رشته انسانی پرداخته تا بتوانند رشته ای جذاب و متناسب با توانمندی های خود برای رفتن به دانشگاه انتخاب کنند.

معرفی رشته های دانشگاهی رشته انسانی

دانش آموزان عزیز میتوانند تمامی سوالات مشاوره ای خود را از طریق اپلیکیشن تستیک از تیم مشاوره ای مجموعه پرسیده و از مشاوره رایگان مجموعه بهره مند گردتد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.