معرفی رشته مدیریت و نمونه کارنامه پذیرفته شدگان

بدون دیدگاه

در مقاله (معرفی رشته مدیریت و نمونه کارنامه پذیرفته شدگان)ابتدا به معرفی رشته مدیریت خواهیم پرداخت،سپس گرایش های رشته مدیریت (مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت بیمه ، مدیریت بیمه اکو ، مدیریت جهانگردی و…) را بررسی خواهیم کرد و در نهایت با بررسی نمونه کارنامه ها به نحوه قبولی در این رشته پی خواهیم برد!!

1-تعريف:

 تأمين نيازهاي فني، خدماتي، درماني و تفريحي جامعه، بدون وجود مديران لايق كه بالاترين كارايي و بهره وري را داشته باشند، امكان پذير نيست. به همين دليل هر جامعه اي براي فايق آمدن بر مشكلات سازماني خود ، قبل از هر چيز بايد به مسأله آموزش صحيح و موثر مديريت توجهي بنيادي داشته باشد . تخصصي كه در بيشتر دانشگاه هاي معتبر جهان ، تحت عنوان رشته مديريت آموزش داده مي شود .

2-ضرايب دروس:

ادبيات 4 عربي 2 ديني 3 زبان 2 رياضي 4 فيزيك 3 شيمي 2 زيست 2 زمين 1

3-امكان ادامه تحصيل تا مقطع :

علاقه مندان به این رشته میتوانند تا مقطع دکتری ادامه تحصیل دهند.

4-گرايشات اين رشته : 

رشته مديريت در كشور ما داراي گرايش هاي متعددي است كه از آن جمله ميتوان به مديريت بازرگاني، دولتي ،جهانگردي، بيمه ، بيمه اكو، امور گمرگي و امور بانكي اشاره كرد .

گرايش مديريت بازرگاني :

 يك دانشجوي مديريت بازرگاني به عنوان يك مدير تجاري تحصيل كرده، ميتواند امور تجاري را تفكيك و اداره كند و به ياري قدرت خلاقه خويش در ايجاد بازار جديد ، ارائه خدمات متنوع و تازه، ابداع روش هاي جديد در عرضه و توليد، كارآفرين باشد .

گرايش مديريت : 

حضور يك كارشناس مديريت كه مسئوليت نيروي انساني را بر عهده گيرد، در هر واحد ضروري است تا بتواند با استفاده از دانش خويش،‌مشاركت، مهارت و انگيزه نيروي انساني واحد مورد نظر را افزايش دهد . مديريت داراي سه بعد اصلي فني و تكنيكي، مالي و رفتاري و اجتماعي است.

گرايش مديريت دولتی :

 هدف رشته مديريت دولتي، تربيت مديران شايسته اي است كه بتوانند وظايف پنجگانه محوله را به نحو احسن در سازمان ها و تشكيلات دولتي كشور انجام دهند. اين وظايف عبارتند از: 1-برنامه ريزي و اجراي آن . 2- سازمان دهي يا تقسيم وظايف بين كاركنان يك سازمان به نحوي كه با تقسيم كار بتواند مهارت پرسنل خود را در پرداختن به كارهاي جزئي افزايش دهد. 3- عمليات امور استخدامي يا كارگزيني كاركنان جديد . 4- هدايت و راهبري . 5- نظارت و كنترل .

گرايش مديريت جهانگردي :

 لازمه توسعه و تقويت صنعت جهانگردي، اطلاع از زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، جغرافيايي و فرهنگي كشور است تا بتوان امكانات موجود و همچنين مسائل و مشكلاتي كه در راه توسعه اين صنعت وجود دارد، شناسايي كرد و سپس بر اساس تحقيقات موجود، يك برنامه ريزي دقيق و عملي داشت. كاري كه تنها به ياري مديران كارآمد و متخصص در صنعت جهانگردي امكان پذير است . گرايش مديريت بيمه : دانشجوي مديريت بيمه ، نحوه اداره سازمان هاي بيمه و چگونگي رفتار با بيمه گذارها را فرا مي گيرد تا بتواند آنها را به بيمه گذاري ترغيب و تشويق كند. همچنين دانشجوي اين گرايش درباره انواع فعاليت هاي بيمه مثل بيمه عمر، ماشين، خدمات درماني و غيره اطلاعات لازم را كسب كرده و چگونگي فعاليت در اين زمينه ها را بر اساس پايه و مباني مديريتي فرا مي گيرد.

گرايش مديريت بيمه اكو : 

بيمه اكو يك دانشكده تخصصي است كه در ايران ايجاد شده است و دانشجويان خود را از بين علاقه مندان كشورهاي عضو پيمان اي اكو انتخاب مي كند . همچنين در اين گرايش موضوعات مختلف مديريتي، اقتصادي، حقوقي، حسابداري و تجاري آموزش داده مي شود و دانشجويان درباره نقش بيمه در ايجاد امنيت سرمايه گذاري و امنيت اقتصادي و رفاهي جامعه مطالعه ميكنند.گفتني است تفاوت اين گرايش با مديريت بيمه در اين است كه تمامي دروس گرايش مديريت بيمه اكو به زبان انگليسي است و از همين رو اين دانشكده در مرحله اول ده برابر ظرفيت ، دانشجو مي پذيرد و سپس از بين داوطلبان افرادي كه تسلط بيشتري به زبان انگليسي دارند انتخاب مي كند. اين گرايش به قوانين حقوق بين المللي و تجارت بين الملل توجه بيشتري دارد .

گرايش مديريت امور گمركي :

 بخشي از مديريت تجاري و بازرگاني است كه در آن نحوه بررسي كالاهاي وارداتي و صادراتي و نحوه تنظيم اظهار نامه ها و چگونگي ايجاد تعرفه هاي مالياتي آموزش داده مي شود. همچنين دانشجويان مي آموزند بر اساس سياست اقتصادي كشور، كالاهاي ممنوعه و غير ممنوعه را شناسايي كنند .

5-دروس اصلي و تخصصي در دانشگاه :

دروس اصلي و تخصصي گرايش مديريت بازرگاني :

 مديريت استراتژيك، حقوق بازرگاني، حسابرسي، مديريت توليد ،مديريت مالي، توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، روانشناسي كار، حسابداري، بازاريابي و مديريت بازار، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ، سازمان هاي پولي و مالي بين المللي، بازرگاني بين المللي، بازايابي بين المللي ،پول و ارز و بانكداري، سياست پولي و مالي ، سيستم هاي خريد و انبار داري توزيع ، حقوق بازرگاني بين الملل ، تحقيقات بازاريابي، روابط ، سمينار در مسايل مالي، سمينار در مسايل بازاريابي، بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان .

دروس اصلي و تخصصي گرايش مديريت :

 مديريت مالي ، روانشناسي ، حسابداري، بازاريابي و مديريت بازار ، كنترل كيفيت آماري ، سيستم هاي خريد و انبارداري وتوزيع ، تحقيق در عمليات، كنترل پروژه ، طرح ريزي و تعميرات و نگهداري ، كارسنجي و روش سنجي ، مديريت كارخانه ، حفاظت ، بررسي اقتصادي طرحها ، روابط ، فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ، بازاريابي بين المللي ، بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان ، پروژه .

دروس اصلي و تخصصي گرايش مديريت دولتی: 

روانشناسي سياسي ، جامعه شناسي سازمان ها ، توسعه اقتصادي و برنامه ريزي ، مديريت تحول سازماني، حسابداري دولتی، ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي، فراگرد تنظيم و كنترل بودجه، مديريت سازمان هاي محلي و شهرداري ها ، مباني مديريت دولتي، مديريت تطبيقي، مديريت توسعه ، مديريت تعاوني ها ، تصميم گيري و تعيين خط مشي، سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري، مباحث ويژه مديريت دولتي ، حقوق اداري، سازماندهي و اصلاح تشكيلات و روش ها، روابط كار در سازمان.

دروس اصلي و تخصصي گرايش مديريت جهانگردي : 

تاريخ و فرهنگ ايران ، شناخت روحيات ملل، قوانين و مقررات حقوقي جهانگردي، مباني مردم شناسي جهانگردي، مديريت بازرگاني و تبليغات جهانگردي، اقتصاد جهانگردي، شناخت صنايع دستي ايران ، نقشه خواني و آشنايي با نقشه ، جغرافياي جهانگردي ايران، هنر و معماري ايران، آشنايي با موزه هاي ايران، امور مسافرت و صدور بليط، فن راهنمايي، برنامه ريزي و توسعه جهانگردي، مطالعات تطبيقي سياست هاي جهانگردي، فرهنگ عامه ، زبان انگليسي مكاتبات تخصصي، زبان انگليسي مكالمه ، آشنايي با سازمان هاي دولتي ايران، نقش جهانگردي در بسط روابط بين الملل و گسترش منابع اقتصادي كشور، كارآموزي، اصول حسابداري، رياضيات و كاربرد آن در مديريت، آمار و كاربرد آن در مديريت ، كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت ، اقتصاد خرد، اقتصاد كلان، روش تحقيق در مديريت ، مباني سازمان و مديريت ، تحقيق در عمليات، مديريت رفتار سازماني ، مديريت منابع انساني، حقوق اساسي، مباني مديريت اسلامي، مباني سازمان و مديريت، سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت.

دروس اصلي و تخصصي گرايش مديريت بيمه : 

حسابداري، اصول مديريت بازرگاني ، روانشناسي عمومي، جامعه شناسي ، توسعه اقتصادي ، حسابرسي ، پول و ارز و بانكداري، حقوق تجارت، اصول بيمه ، حقوق مدني، بيمه اموال ، بيمه اشخاص ، حسابداري شركت هاي بيمه ، مديريت ريسك و بيمه ، بيمه اتكايي، حقوق بيمه ، بازاريابي و مديريت بازار ، متون بيمه انگليسي.

دروس اصلي و تخصصي گرايش مديريت بيمه اكو:

Callege principles of  management  principles  of  economics  principles  of  psychology  sociology  Introduction  To  Insurance  principles  of  Law  Accounting  Applied  Mathematics  Algebra  Macro  ECO  Analysis  Micro  ECO  Analysis  Research  Methodology  Introduction  To  Computer  Scipublic  Operation  Research  Principles  of  Insurance  Maathematical  Statstics  and  probability  Management  of  Human  Resources  Money  and  Banking  Organizational  Behavior  Finance  property  Legal  Aspects  of  Ins  Business  policy  International  Econ andrg  Financial  Management  Marketing  and  its  Ins. Applic  Risk  Management  Insurance  of  the  person  and  pec. Ins Reinsurance  Ins. Co. Administration  and  Mat . Fundumental  of  loss  surveying/ Adjusting  paperon  Ins  .Insurce  Accounting  system  Analysis Econ. Development  and  planning  Math  Basis  of  Maritime  Hull  and  Aviation  Insurance. Maritime  Law  Liaibility  Ins  Engineering  Ins  Life  Ins . Apl  and  Underwriting 
Group  Life  and  Health  Ins  Life  Ins . Agency  Org. and  Mgt  Life  Ins

دروس اصلي و تخصصي گرايش مديريت امور گمركي :

 ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها، اصول بيمه، حقوق و مقررات مدتي ، حقوق تجارت ، توسعه اقتصادي و برنامه ريزي ، حسابداري دولتي، مسايل بانكي و اعتبارات اسنادي، مكاتبات بازرگاني به زبان انگليسي ، روش هاي تحقق و مأخذشناسي، اصول تنظيم و كنترل بودجه دولتي ، قوانين و مقررات گمركي ، شيمي كاني ها و فلزات، شناخت الياف نسجي و مصنوعات آنها، آشنايي با ماشين آلات و تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي ، آشنايي با ميراث فرهنگي، آثار هنري و عتيقه جات، مقررات عمومي صادرات و واردات سازمان ها و كنوانسيون هاي بين المللي گمركي، زبان انگليسي تخصصي ، بازرگاني بين الملل ، امور مالي بين الملل، آشنايي با صنعت حمل و نقل، طبقه بندي كالا

6-نام برخي از دانشگاه ها كه اين رشته را دارند :

تهران – علامه طباطبايي- شيراز – زنجان- اروميه – اصفهان – لرستان – كردستان- سمنان – غير انتفاعي- پيام نور

خب در ادامه مقاله (معرفی رشته مدیریت و نمونه کارنامه پذیرفته شدگان) ابتدا وضعیت شغلی و بازار کار رشته مدیریت را بررسی خواهیم کرد و سپس چند نمومه کارنامه را بررسی خواهیم کرد.

7-وضعيت شغلي و درآمدي :

يك فارغ التحصيل رشته مديريت نبايد انتظار داشته باشد كه از همان بدو امر به عنوان مدير يك شركت يا كارخانه مشغول به كار شود . چون بخشي از مطالب و محتواي كلاس هاي مديريت بايد به عنوان تجربه از محيط و سازمان هاي جامعه گرفته شود. بنابراين فارغ التحصيل اين رشته بايد به عنوان يك كارشناس در رده هاي پايين تر وارد بازار كار شده و سپس به مرور پله هاي ترقي را طي كند. در كل فارغ التحصيل مديريت دولتي مي تواند در موسسات دولتي و عمومي و خدماتي مشغول به كار گردد. مديريت بازرگاني ميتواند در سازمان هاي اقتصادي و بازرگاني فعاليت كند و مديريت براي كار در سازمان هاي توليدي مناسبتر است . به دليل نياز به نيروي كار متخصص در صنعت جهانگردي كشور نيز، تمامي دانشجويان گرايش مديريت جهانگردي جذب بازار كار مي شوند و مي توانند در دفاتر خدمات مسافرتي به عنوان مدير فني يا تور گردان و يا در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي مشغول به كار گردند. علاوه بر شركت هاي بيمه دولتي كه به متخصصان رشته مديريت نياز دارند ، شركت هاي بازرگاني و حمل و نقل كه در ارتباط با تجارت بين المللي هستند نيز فارغ التحصيلان گرايش مديريت بيمه را جذب مي كنند.

ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی شهر رتبه در منطقه 1 رتبه کشوری
60 87 63 32 74 87 62 62 28 34 47 74 تهران 310 613
47 52 51 79 74 83 48 70 38 47 35 74 تهران 370 771
51 74 48 32 69 87 80 59 35 39 18 70 تهران 378 787

به کلیه دانش آموزان توصیه میشود جهت آشنایی بیشتر با دیگر رشته ها و انتخاب بهتر رشته دانشگاهی مناسب خود با دیگر رشته های دانشگاهی نیز آشنا شوند

معرفی رشته های دانشگاهی رشته انسانی

معرفی رشته های دانشگاهی رشته تجربی

معرفی رشته های دانشگاهی رشته ریاضی

مقاله (معرفی رشته مدیریت و نمونه کارنامه پذیرفته شدگان) نیز به پایان رسید. چنانچه هرگونه سوال یا ابهامی در مورد رشته های دانشگاهی دارید میتوانید از طریق لینک زیر اپلیکیشن اندروید تستیک را دانلود کرده و با مشاوران مجموعه تستیک به صورت رایگان در ارتباط باشید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.