معرفی رشته مهندسی کشاورزی و نمونه کارنامه پذیرفته شدگان

بدون دیدگاه

در مقاله (معرفی رشته مهندسی کشاورزی و نمونه کارنامه پذیرفته شدگان)ابتدا به معرفی رشته مهندسی کشاورزی خواهیم پرداخت،سپس گرایش های رشته مهندسی کشاورزی(علوم دامی – گیاه پزشکی – ترویج و آموزش کشاورزی – باغبانی و…) را بررسی خواهیم کرد و در نهایت با بررسی نمونه کارنامه ها به نحوه قبولی در این رشته پی خواهیم برد!!

1-تعريف: 

كشور ايران با وجود 37 ميليون هكتار اراضي داراي قابليت كشاورزي، 18 تا 100 ميليارد متر مكعب منابع آبي قابل استفاده و گسترش و تنوع آب و هوايي در 14 اقليم گوناگون، پتانسيل بسيار خوبي در بخش كشاورزي دارد. البته براي توسعه اين بخش مهم كه به حق آن را محور توسعه اقتصادي كشور تلقي كرده اند، بايد از كشاورزي سنتي فاصله گرفت و با بهره گيري از دانش كشاورزي، به كشاورزي مكانيزه نزديك شد.

2-ضرايب دروس:

ادبيات 4 عربي 2 ديني 3 زبان 2 رياضي 3 فيزيك 2 شيمي 2 زيست 2 زمين 1

3-امكان ادامه تحصيل تا مقطع : 

علاقه مندان به این رشته میتوانند تا مقطع دکتری ادامه تحصیل دهند.

در ادامه مقاله (معرفی رشته مهندسی کشاورزی و نمونه کارنامه پذیرفته شدگان) به بررسی گرایشات این رشته و تفاوت های آن با یکدیگر خواهیم پرداخت:

4- گرايشات اين رشته : 

اين رشته 6 گرايش علوم دامي، باغباني، زراعت و اصلاح نباتات، گياه پزشكي، خاك شناسي و ترويج آموزش كشاورزي از داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي دانشجو مي پذيرد.


گرايش علوم دامي : 

هر نوع دامي را كه بخواهيم به طريق علمي پرورش دهيم ، با پنج مقوله اساسي روبرو مي شويم. يكي بحث پرورش دام به نحو صحيح ، منطقي و عملي است كه در اين ميان تغذيه به عنوان عاملي بسيار مهم در پرورش مطرح و در راستاي آن مساله مراتع و كشت علوفه نيز مطرح مي شود. دومين عامل، اصلاح نژاد است كه باعث مي شود تا دام پر توليدتري داشته باشيم. سومين عامل، بهداشت است كه باعث كاهش تلفات و ضايعات و افزايش توان توليد مي شود.
عامل چهارم، مديريت نيروي انساني است كه به ياري آن از نيروي فعال در مزارع به نحو مطلوب بهره برداري مي شود. عامل آخر، توليدات و بازاريابي است كه بر اساس اين عامل بايد بررسي كرد كه به چه نحوي توليدات به بازار عرضه شود تا در سطح توليدات، افتي ايجاد نگردد. مهندسي علوم دامي به بررسي و مطالعه اين پنج عامل و نقش آن ها در پرورش دام مي پردازد. البته در كشورما پرورش هر دامي در رشته علوم دامي نمي گنجد. براي مثال پرورش آبزيان بيشتر در رشته شيلات مطرح مي شود ، همچنين در كشور ما پرورش سگ، گربه يا خوك رايج نيست.


گرايش گياه پزشكي : 

دانش گياه پزشكي به جاي معالجه انسان به حفظ و معالجه گياهان اعم از گياهان زراعي، زينتي و درختان ميوه مي پردازد و آنچه كه گياه را رنج مي دهد و به سلامت آن صدمه مي زند مطالعه و بررسي مي كند؛ يعني دانشجوي اين گرايش با آفاتي كه در مزرعه ها ، انبارها، سيلوها و كشتي ها به بخشهاي مختلف گياه صدمه مي زند از قبيل حشرات، جوندگان و علف هاي هرز يا بيماريهاي گياهي مانند قارچ ها، ويروس ها و باكتري ها آشنا مي شود و نحوه سمپاشي را در مراحل مختلف رشد و نگهداري از گياه و نحوه ضد عفوني انبارها را فرا مي گيرد .
البته بايد توجه داشت كه آنچه به گياه صدمه مي زند تنها بيماري نيست بلكه سرمازدگي، گرمازدگي و حتي كمبود مواد غذايي در خاك نيز گياه را رنج مي دهد و جزو ضايعات گياهي محسوب مي شود. از همين رو دانشجوي گياه پزشكي بايد موارد فوق را بشناسد و نحوه جلوگيري از اين آسيب ها را بياموزد.

گرايش ترويج و آموزش كشاورزي : 

يكي از رسالت هاي مهم در هر رشته اي بردن دانش و علم آن رشته در بين اقشار مختلف جامعه است. به عبارت ديگر مطالبي كه دانشجويان در دانشگاه ها فرا مي گيرند، مستقيماً براي عموم مردم قابل استفاده نيست بلكه بايد تغيير و تحولي در آن صورت گيرد تا متناسب با سطح توانايي هر يك از مخاطبان بتوان ايده ها و نوآوري ها را در اختيارشان قرار داد . در كشاورزي نيز ما با افراد مختلفي سرو كار داريم كه از لحاظ سطح علمي و آگاهي در رده هاي متفاوتي قرار دارند. افرادي كه نياز به دانش كشاورزي نوين دارند اما نمي توانند اين دانش را از كتب كشاورزي به دست بياورند بلكه بايد متخصصاني باشند كه يافته هاي جديد علمي را متناسب با سطح دانش و توان علمي اين دسته از مخاطبان در اختيار آن ها قرار دهند اين متخصصان همان مهندسين ترويج و آموزش كشاورزي هستند.
البته بخش آموزش اين گرايش شامل آموزش هاي رسمي نيز مي شود؛ يعني دانشجويان مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي در اين بخش با نحوه برنامه ريزي آموزشي، تدريس و مديريت هنرستان ها و دبيرستانهاي كشاورزي آشنا مي شوند.


گرايش باغباني : 

باغباني آميخته اي از علم ، هنر ، تجربه و مهارت در پرورش گياهان باغباني است . گياهاني كه شامل درختان ميوه، گل ها و گياهان زينتي ، سبزيجات و گياهان دارويي مي شود و دانشجوي مهندسي باغباني در طي چهار سال با ويژگي هاي ژنتيكي اين چهار دسته از گياهان ، پاسخ هايي كه گياهان به شرايط محيطي مي دهند و پاسخ هايي كه به تيمارهاي ما مثل آبياري، كود ، هرس و … ميدهند ، آشنا مي شودو به خاطر همين بررسي هاي دقيق فيزيولوژيكي گياهان است كه باغباني يك رشته علمي است، علمي كه باعث بهتر شدن كميت و كيفيت محصولات باغباني شده است.
براي مثال به ياري علم باغباني، گياهان زينتي دوام بيشتري پيدا كرده و گل هاي بزرگتري مي دهند. يا در قديم بعضي از خيارهايي كه مي خريديم تلخ بود اما امروزه به ياري اصلاح نژاد و رسيدگي هاي لازم خيار تلخ وجود ندارد .

گرايش خاك شناسي : 

مهندسي كشاورزي – خاك شناسي به شناسايي خاك ، بهره بري از خاك در جهت توليد مواد غذايي و حفاظت از محيط زيست ، مديريت خاك و آب ، آلودگي خاك ، اصلاح خاك هاي شور و قليايي، مصرف بهينه كودهاي شيميايي و آلي و كاربري خاك براي مصارف گوناگون از قبيل جنگل، مرتع ، زراعت آبي ، زراعت ديم و شهرسازي مي پردازد .
به عبارت ديگر دانشجويان اين گرايش با مراحل پيدايش و تكامل خاك ، رده بندي و نام گذاري انواع خاك، روش هاي مختلف كنترل فرساي و حفظ، نگهداري و تقويت خاك هاي زراعي آشنا مي شوند و رابطه بين خاك و آب وگياه و عوامل مختلف اقليمي را مطالعه مي كنند و با بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك و واكنش آن در برابر اضافه يا كم شدن مواد مختلف به بهره وري هرچه بيشتر محصولات زراعي كمك مي كنند .

گرايش زراعت و اصلاح نباتات:  

زراعت و اصلاح نباتات در كنار گراي هاي باغباني و علوم دامي يكي از سه گرايش توليد كننده مهندسي كشاورزي است. در اين ميان گرايش زراعت و اصلاح نباتات به رشد و نمو ، ميزان عملكرد و روش هاي بهينه سازي توليد گياهان زراعتي نظير گندم ، جو ، ذرت ، چغندر قند، سويا و آفتابگردان مي پردازد. گياهاني كه غذاي انسان و دام به آن ها وابسته است و در واقع مهم ترين گياهان زراعتي به شمار مي آيند.
همچنين در اين گرايش طريقه اصلاح گياهان كه پايه ژنتيكي دارد ، مطالعه مي شود تا با اصلاح ژنتيكي، گياهاني با كيفيت و بازدهي بيشتر داشته باشيم. براي مثال با تلاقي گندم هاي مختلف ، گندمي را توليد كنيم كه بالاترين بازدهي و بهترين كيفيت را داشته باشد .

5-دروس اصلي و تخصصي در دانشگاه :

دروس تخصصي گرايش علوم دامي : 

تغذيه دام ، اصول بهداشت دام، تريح و فيزيولوژي دام، بيماري هاي دام و طيور، پرورش گاو شيري، پرورش گوسفندي و بز، پرورش طيور ، فيزيولوژي توليد مثل ، مرتع داري، پرورش زنبور عسل، كارآموزي.

دروس تخصصي گياه پزشكي :

حشره شناسي،قارچ شناسي،آفات مهم گياهان زراعي، بيماري هاي مهم گياهان زراعي، آفات مهم درختان ميوه، بيماري هاي مهم درختان ميوه، آفات و بيماري هاي مهم گياهان زينتي، جاليزي و سبزيها،اصول مبارزه با آفات و بيماري هاي گياهي،سم شناسي،تكنولوژي مبارزه شيميايي، علف هاي هرز و كنترل آنها ، آفات انباري، كارآموزي.


دروس تخصصي گرايش و ترويج و آموزش كشاورزي : 

مقدمات روان شناسي تربيتي، جامعه شناسي روستايي، مقدمات مردم شناسي عشايري، اصول آموزش و پرورش ، اصول آموزش بزرگسالان ، اصول آموزش كشاورزي، اصول ترويج كشاورزي، اصول مديريت آموزش و ترويج، اصول برنامه ريزي ترويجي، طرح و تهيه برنامه آموزشي، نوآوري و نوپذيري، آموزش سمعي و بصري، اصول مقاله نويسي فني و ترويجي، ترويج وآموزش كشاورزي عملي .

دروس تخصصي گرايش باغباني :

 اصول باغباني،اصول اصلاح نباتات، علفهاي هرزوكنترل آنها، حاصلخيزي خاك وكودها، ازدياد نباتات، سبزيكاري عمومي، سبزيكاري خصوصي، ميوه هاي مناطق معتدل، فيزيولوژي بعد از برداشت، گلكاري، ميوه هاي ريز، اصلاح و بذر گيري گل و گياه، ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري، فيزيولوژي گياهي ، كارآموزي.

دروس تخصصي گرايش خاك شناسي : 

فيزيك خاك، شيمي خاك، خاك هاي شور و قليايي، پيدايش و رده بندي خاك ها، حاصلخيزي خاك و كودها، بيولوژي خاك، فرسايش و حفاظت خاك، رابطه آب و خاك و گياه، ارزيابي خاك ها و اراضي، نقشه برداري خاك ها، مباني زهكشي، تغذيه گياه، كارآموزي.

دروس تخصصي گرايش زراعت و اصلاح نباتات: 

مرتع داري، ديم كاري، علف هاي هرز و كنترل آنها، رابطه آب و خاك وگياه، اصول اصلاح نباتات، اصلاح نباتات خصوصي، زراعت نباتات صنعتي، زراعت نباتات علوفه اي، فيزيولوژي گياهان زراعتي.

6-نام برخي از دانشگاه ها كه اين رشته را دارند:


تهران – اصفهان- فردوسي- تبريز- همدان – كرمانشاه – ساري – گيلان- زنجان- شيراز-اروميه- لرستان- شهركرد- كردستان- غير انتفاعي – پيام نور

7-وضعيت شغلي و درآمدي:

گرايش علوم دامي:

  بسياري از دامداران ما به ضرورت حضور يك كارشناس علوم دامي در دامداري ها واقف نيستند و در حالي كه خودشان از اوج شير، ركود سالانه، فاصله زايمان، جيره نويسي، اصلاح نژاد و درصد تلفات و بيماري ها اطلاعي ندارند، از تخصص كارشناس علوم دامي نيز در زمينه هاي فوق بهره اي نميبرند. البته اين به آن معنا نيست كه فارغ التحصيلان اين گرايش هيچ موقعيت كاري ندارند، چون خوشبختانه در حال حاضر هر دامپروري بايد از يك مهندس علوم دامي بهره بگيرد و همچنين بازار كار مهندسي علوم دامي در روستاها و شهرستان ها نسبتاً مطلوب است و فارغ التحصيلان مي توانند علاوه بر كار در جهاد كشاورزي در مرغداري ها و دامداري هاي خصوصي نيز كار كنند و يا اين كه خود يك دامداري را راه اندازي نمايند. همچنين مي توانند در آزمايشگاه هاي تغذيه براي خوراك يا آناليز خوراك ، آزمايشگاه هاي اصلاح نژاد دام و مراكز تحقيقاتي دام و آبزيان فعاليت نمايند .


گرايش گياه پزشكي: 

 شايد برخي از كشاورزان تصور كنند كه اطلاعات لازم را درباره آب و خاك دارند اما هر كشاورزي مي داند كه براي مبارزه با آفات و بيماري هاي گياهي بايد به يك متخصص مراجعه كند تا نوع سم و نحوه استفاده از آن را فرا گيرد. به عبارت ديگر كشور به فارغ التحصيل علاقه مند و تواناي گياه پزشكي نياز مبرمي دارد. وزارت كشاورزي، شهرداري ها و كلنيك هاي گل و گياه نيز از مراكز جذب فارغ التحصيلان اين گرايش هستند. از سوي ديگر در حال حاضر مهندسين كشاورزي مي توانند با استفاده از طرح اشتغال زايي جهان كشاورزي، از اين وزارتخانه وام گرفته و گلخانه يا باغ ميوه ايجاد كنند. قابل ذكر است كه موقعيت فارغ التحصيلان اين گرايش در شهرستان ها بهتر است زيرا مي توانند در سازمان تحقيقات كشاورزي شهر خود فعاليت نمايند .

گرايش ترويج و آموزش كشاوري :

مهندسين ترويج و آموزش كشاورزي مي توانند به عنوان رئيس سازمان كشاورزي استان، مجري طرح هاي تحقيقاتي ترويجي، كارشناس ترويج و آموز در وزارت تعاون، صندوق بيمه و سازمان مديريت و برنامه ريزي مشغول به كار و فعاليت شوند و باعث ا رتقاي سطح زندگي روستايي گردند . يا به عنوان كارشناس، گروهي از مروجين را براي انتقال يافته هاي نوين به روستاييان آماده كرده، بر كار آنها نظارت كنند . همچنين مي توانند به عنوان مدير، آموزشگر،برنامه ريز آموزشي و يا تكنولوژيست آموزشي در هنرستانها و دبيرستان هاي كشاورزي فعاليت نمايند يا در سمينارها و كنگره هاي علمي مسئول وسايل ديداري و شنيداري شوند و به عنوان سردبير روزنامه ها و نشريات كشاورزي در جامعه خدمت كنند .
لازم به ذكر است كه در بخش كشاورزي، نياز به آموز هم براي زنان و هم براي مردان روستايي وجود دارد، بنابراين فارغ التحصيلان اين گرايش چه زن و چه مرد مي توانند فرصت شغلي مناسبي داشته و نقش بسيار ارزنده اي در بهبود وضعيت روستاييان داشته باشند.

گرايش باغباني : 

باغباني از نظر اقتصادي رشته پردرآمدي براي توليد كنندگان است. چون فارغ التحصيلان در صورت داشتن سرمايه لازم مي توانند به توليد گل ها ، گياهان زينتي و دارويي، سبزيجات يا ميوه هاي گلخانه اي بپردازند. از سوي ديگر چون دانشگاه آزاد اسلامي در سطح وسيعي دانشجوي مهندسي باغباني نمي گيرد، هنوز بازار كار اين گرايش اشباع نشده است. فارغ التحصيلان مهندسي باغباني مي توانند در سازمان برنامه و بودجه يا جهاد كشاورزي نيز كارهاي تحقيقاتي و آزمايشگاهي انجام دهند و يا به عنوان كارشناس در مزارع و باغ هاي خصوصي فعاليت نمايند .

گرايش خاك شناسي : 

فرض كنيد كه يك باغدار مي خواهد باغي 30 يا 50 هكتاري را كود بدهد. تعيين ميزان كود و نوع كود بر عهده مهندس كشاورزي – خاك شناسي است . همچنين مهندس اين گرايش ميتواند كاربري زمين هاي مختلف را تعيين كند، يعني مشخص كند كه يك زمين براي زراعت ، باغبانييا مسكن مناسب است. در ضمن نوع محصول مناسب براي زمين زراعي را نيز پيشنهاد بدهد. در حال حاضر نيز مهندس كشاورزي – خاك شناسي مي تواند در وزارت جهات كشاورزي ، محيط زيست، شهرداري ها در بخش خصوصي فعاليت كند .

گرايش زراعت و اصلاح نباتات: 

اگر فارغ التحصيل اين گرايش سرمايه داشته باشد به خوبي مي تواند يك زمين زراعي را به صورت مكانيزه اداره كند و در صورت نداشتن سرمايه نيز مي تواند جذب موسسات توليد واحدهاي كشاورزي گردد. به ويژه اين كه با ا جراي آئين نامه هاي نظام مهندسي كشاورزي كه  توسط مجلس تصويب شده است ، هر زمين زراعي اعم از دولتي و خصوصي بايد تحت نظارت يك مهندس زراعت و اصلاح نباتات اداره گردد. گفتني است در حال حاضر دولت به هر يك از فارغ التحصيلان مهندسي كشاورزي در صورت داشتن توانمندي هاي لازم 20 ميليون تومان وام براي انجام فعاليت هاي كشاورزي مي دهد .

خب دوستان نوبت به آخرین قسمت مقاله (معرفی رشته مهندسی کشاورزی و نمونه کارنامه پذیرفته شدگان) رسیده و میخوایم چند نمونه از کارنامه های پذیرفته شدگان در این رشته را بررسی کنیم:

رديف رتبه كشوري منطقه رتبه منطقه دانشگاه ادبيات عربي معارف زبان زمين رياضي زيست فيزيك شيمي
1 20105 1 6114 تهران 43 55 79 71 4 17 27 6 17
2 32737 1 9325 تهران 31 45 56 26 4 38 3 5 13
3 33013 1 15091 تهران 17 23 65 58 12 11 9 20 15
4 40687 1 11216 تهران 24 16 59 72 1- 32 4 13 16
5 47473 1 12762 تهران 29 41 37 28 0 0 15 15 32
6 57882 1 14951 تهران 15 15 24 35 7 20 4 6 6
7 66235 1 16716 تهران 43 12 41 49 12 21 10 3 1
8 74403 1 18339 تهران 15 29 63 38 0 0 21 5 13
9 85148 1 20410 تهران 43 20 47 36 4- 9 9 7 2
10 101652 3 31197 تهران 35 32 17 26 0 7 2 2 1
11 17240 2 8036 شاهرود 48 48 76 31 0 13 33 37 20
12 31432 2 14441 شيراز 32 23 41 18 0 17 22 3 24
13 40856 2 18466 شاهرود-نوبتدوم 28 36 44 54 0 30 34 8 11
14 50751 2 22843 زنجان 33 27 44 39 0 2 22 6 8
15 64024 2 28444 صنعتي اصفهان 47 23 57 4 3- 7 24 0 18
16 67152 2 29715 گرگان 43 11 33 68 0 7 3 1 11
17 72625 1 17984 تبريز 29 23 23 61 0 19 8 10 6
18 83458 1 20105 فردوسي مشهد 31 8 40 13 0 9 17 6 0
19 86988 2 37993 ساري 5 24 37 21 0 7 9 0 13
20 92056 2 40087 زنجان 13 19 37 13 0 3 13 2 10
21 98231 2 42591 اروميه 19 11 57 0 0 17 2 1 27
22 99986 1 23194 شيراز 24 3 21 75 0 2- 7 10 9
23 109227 2 47103 ساري 28 17 44 8 4 10 7 2 3
24 125660 3 40368 تبريز 41 12 35 0 0 6 16 2- 16
25 145417 2 61678 اروميه 29 8 53 18 7 2 11- 6 9
26 151120 1 32062 تبريز-نوبت دوم 20 24 7 0 0 0 5 10 7
27 153741 2 64981 ساري 40 8 39 18 1 2- 12 1- 0
28 159018 1 33336 گرگان 24 0 32 54 0 3 4 6 2-
29 54849 2 24575 تهران شرق – پيام نور 24 39 45 57 0 22 26 2- 21
30 108292 1 24739 تهران شرق – پيام نور 29 23 20 32 11 3 3 3- 4
31 141681 1 30489 تهران شرق – پيام نور 9 15 27 28 0 3 19 2 5
32 160028 1 33500 تهران شرق – پيام نور 15 12 9 4 0 10 2- 0 7

مقاله (معرفی رشته مهندسی کشاورزی و نمونه کارنامه پذیرفته شدگان) هم به پایان رسید و در آخر به دانش آموزان رشته ریاضی توصیه میکنم که به بررسی دقیق دیگر رشته های دانشگاهی رشته ریاضی پرداخته تا بتوانند رشته ای جذاب و متناسب با توانمندی های خود برای رفتن به دانشگاه انتخاب کنند.

برای آشنایی با دیگر رشته های دانشگاهی رشته ریاضی اینجا کلیک کنید.

همچنین دانش آموزان عزیز میتوانند تمامی سوالات مشاوره ای خود را از طریق اپلیکیشن تستیک از تیم مشاوره ای مجموعه پرسیده و از مشاوره رایگان مجموعه بهره مند گردتد.

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.