مهندسي نفت

بدون دیدگاه

بيشترين انرژي هاي جنبشي، شيميايي و حرارتي از نفت استخراج ميشوند. وهمچنين اكثر محصولات مشتقات نفتي هستند. استخراج نفت و گاز از زير زمين توسط مهندسان نفت توسعه و گسترش مي يابد وهمچنين اين مهندسان در انتها در يكي از حوزه هاي اكتشافات،حفاري و يا بهره برداري فعاليت ميكنند.در ابتدا اين مهندسين به كشف مخازن ميپردازند و سپس گروه ديگري در حوزه هاي حفاري و عده اي كثير در حوزه هاي بهره برداري به فعاليت خواهند پرداخت.

گرايش هاي كارشناسي نفت :

1- اكتشاف نفت
2- استخراج
3- بهره برداري
4- مخازن نفت


گرايش هاي ارشد مهندسي نفت: (بر اساس دفترچه كنكور ارشد 95)

1- مهندسي اكتشاف نفت
2- مهندسي مخازن هيدروكربني
3- مهندسي نفت گرايش حفاري
4- مهندسي نفت گرايش بهره برداري
5- مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت

گرايش هاي دكتراي مهندسي نفت: (بر اساس دفترچه كنكور دكترا 95)

1- مهندسي نفت گرايش نفت و بهره برداي مخازن
2- مهندسي نفت گرايش اكتشاف
3- مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوني
4- مهندسي نفت – تجهيزات نفت


دانشگاه هايي كه پذيرش دانشجو در رشته ي مهندسي نفت را دارند :

1- دانشگاه تهران
2- دانشگاه صنعتي اميركبير
3- دانشگاه صنعتي شريف
4- دانشگاه صنعت نفت
5- دانشگاه صنعتي و مهندسي گرمسار
6- دانشگاه حكيم سبزواري
7- دانشگاه صنعتي سهند
8- مركز آموزش عالي لامرد
9- دانشگاه شيراز

آينده ي شغلي – بازار كار و درآمد

با توجه به وجود بسياري از ميادين نفتي و گازي عظيمي در كشور و همچنين كشف روزانه ميدان هاي نفتي خطور مهندسان و متخصصان اين رشته بيش از پيش احساس مي شود. البته لازم به ذكر است بيش از نيمي از دانشجويان مشغول به تحصيل در اين رشته جذب وزارت نفت مي شوند و مابقي نيز جذب صنايع شيميايي خصوصي مي شوند چرا كه اكثر واحدهاي رشته ي مهندسي نفت با رشته ي مهندسي شيمي مشترك ميباشند.

رتبه در زیر گروه 2 دانشگاه محل قبولی محل سکونت ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجي رياضيات فیزیک شیمی
11367 دانشگاه خلیج فارس – بوشهر بوشهر 26.7 34.7 34.7 40 4.3 17.1 42.9
12189 دانشگاه خلیج فارس – بوشهر بوشهر 28 18.7 56 0 29.1 20.8 7.7
12280 دانشگاه گرمسار گرمسار 25.4 45.4 29.4 34.7 4.9 17.8 10.5
12217 دانشگاه سمنان سمنان 1.4 14.7 18.7 9.4 31 45.2 12.4
12410 دانشگاه گرمسار گرمسار 21.4 33.4 40 24 20 12.6 14.3

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.